VZDRŽEVANJE

 

 

A. VZDRŽEVANJE KERAMIKE 

 

1. VZDRŽEVANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC

Keramične plošćice nudijo izredno higieno in čistočo. So enostavne za čiščenje ter vzdrževanje z vodo in čistili, ki se jih kupi v trgovinah.

Prvo čiščenje:

Po končanem polaganju je treba s pomočjo alkalnih čistil s keramične površine odstraniti ostanke malte, lepil in fugirne mase. Ponavadi se začetno čiščenje izvaja s čistili, ki vsebujejo kislino (npr. FILA Deterdek, ki je na voljo tudi v naši spletni trgovini). Najprej naredite test s čistilom na manjhnem delu ploščice, na manj vidnem predelu. Pri čiščenju uporabljajte zaščitna sredstva in sledite navodilom proizvajalca čistila. 

Vzdrževanje:

Za vsakodnevno čiščenje uporabljajte vlažno krpo ali omelo in čistila za vsakodnevno nego keramičnih ploščic, ki so na voljo v supermarketih. Specialno čiščenje je potrebno samo na površini, ki je zelo umazana, na površini, kje so sledi madežev, in na stikih. Take površino čistimo s čistilom za zelo umazane površine, ki so na voljo pri specializiranih trgovcih (izdelki FILA, ki so na voljo tudi v naši spletni trgovini). Pri uporabi specializiranih čistil je potrebno upoštevati varnostna navodila proizvajalca.

Priporočamo periodična generalna čiščenjea (1-3x letno), ki jih izvajajo službe za čiščenje (čistilni servisi), saj boste tako podaljšali življenjsko dobo površin in dosegli lažje dnevno čiščenje in vzdrževanje. 

Tehnično vzdrževanje:

Na izvedeno tehnično oblogo vpliva več dejavnikov: obraba, nepavilna obtežitev, transporti, uporaba argesivnih čistilnih stredstev in postopkov, delovanje objektov oz. podlag, vremenski plivi ...

V primeri poškodbe fug diletacij,  silikonskih kitov, zaključnih letev in keramičnih oblog je potrebno le-te popravljati oziroma zamenjati, da zaradi vdora vlage in ostalih vplivov ne pride do poškodb večjih površin keramike.

 

2. VZDRŽEVANJE PLOŠČIC IZ GRESA

Ploščice iz porcelanskega gresa so nizko vpojne, primerne za notranjo in zunanjo uporabo. Ločujemo med poliranim in nepoliranim porcelanskim gresom, ki imata različne načine vzdrževanja.

Čeprav poliranje zviša lepotne karakteristike materiala (svežino oz. globino barv), se zaradi poliranja na površini ustvarjajo mikropore, zaradi česar se na materialu prej pojavijo madeži in poškodbe. Zelo svetlih poliranih ploščic ni priporoljivo fugirati s temnimi ali barvnimi fugirnimi masami, ker zaradi večje poroznosti površine ni možno popolnoma očistiti.

Prvo čiščenje:

Po končanem polaganju je treba s pomočjo alkalnih čistil s keramične površine odstraniti ostanke malte, lepil in fugirne mase. Ponavadi se začetno čiščenje izvaja s čistili, ki vsebujejo kislino (npr. FILA Deterdek, ki je na voljo tudi v naši spletni trgovini). Najprej naredite test s čistilom na manjhnem delu ploščice, na manj vidnem predelu. Ko namažete ploščice s kislinskim čistilom, ga pustite delovati za kratek čas (5-15 minut oz. po navodilih proizvajalca), nato ga odstranite z enokolutnim strojem za ščetkanje. Zmes čistila in umazanije ostranite s spiranjem s čisto vodo in sesanjem odapadne tekočine, nikakor pa za odstranjevanje ne uporabljajte ostrih predmetov. Pri čiščenju uporabljajte zaščitna sredstva in sledite navodilom proizvajalca čistila. 

Vzdrževanje: 

Za vsakodnevno čiščenje uporabljajte vlažno krpo ali omelo in čistila za vsakodnevno nego keramičnih ploščic, ki so na voljo v supermarketih. Specialno čiščenje je potrebno samo na površini, ki je zelo umazana, na površini, kje so sledi nadežev, in na stikih. Take površino čistimo s čistilom za zelo umazane površine, ki so na voljo pri specializiranih trgovcih (izdelki FILA, ki so navoljo tudi v naši spletni trgovini). Pri uporabiti specializiranih čistil je potrebno upoštevati varnostna navodila proizvajalca.

Na objektih, kjer je večja frekvenca ljudi, je priporočljivo redno strojno čiščenje, ker se tako doseže popolna odstranitev umazanije. V zahtevnim razmerah se lahko nanese preventivna zaščita ploščic (kot npr. izdelki FILA, ki so na voljo tudi v naši spletni trgovini). tako se poveča odpornost ploščic na umazanijo.

Priporočamo periodična generalna čiščenja (1-3x letno), ki jih izvajajo službe za čiščenje (čistilni servisi), saj boste tako podaljšali življenjsko dobo površin in dosegli lažje dnevno čiščenje in vzdrževanje.

Tehnično vzdrževanje:

Na izvedeno tehnično oblogo vpliva več dejavnikov: obraba, nepavilna obtežitev, transporti, uporaba argesivnih čistilnih stredstev in postopkov, delovanje objektov oz. podlag, vremenski plivi ...

V primeri poškodbe fug diletacij,  silikonskih kitov, zaključnih letev in keramičnih oblog je potrebno le-te popravljati oziroma zamenjati, da zaradi vdora vlage in ostalih vplivov ne pride do poškodb večjih površin keramike.

Keramičnih obloge ni dovoljeno posipavati s soljo. Pozimi je potrebno s keramične obloge ostraniti sneg, ker med cikli zamrzovanja in odtajevanja prihaja do poškodb talnih oblog, posledično do zamakanja vode, kar lahko povzroči odstopanje keramične talne obloge.

 

3. VZDRŽEVANJE PROTIDRSNIH PLOŠČIC

Keramične ploščice in ploščice razredov drsnosti A, B in C (neglazirane in glazirane), namenjene za uporabo na površinah za boso nogo in obutev (naklonski koti površine 12-18, 18-24, in >24'' ) zahtevajo nekoliko drugačen postopek čiščenja, kot je tekoče vzdrževanje čistoče z brisanjem.

Vzdrževanje:

Brez zadržkov jih lahko čistite s čistilnimi aparati z vrtečimi se krtačami iz perlona ali polsti iz mikrovlaken ob uporabi vseh tržno dosegljivih čistil. Tako imenovane strojne čistilne krpe ali krtače z dodatkom brusilnih zrnc NISO dovoljene, saj lahko znatno zvišajo drsnost.

Za osnovno čiščenje in tekoče vzdrževanje čistoče predlagamo alkalna čistilna sredstva. Takšna alkalna čistila imajo boljšo sposobnost odstranjevanja običajne umazanije kot npr. kisla čistila, ki pa so idealno primerna za odstranjevanje ostankov cementnih in fugirnih malt ter izločenih mineralnih soli. Pri mehkih vodah je kislo čiščenje potrebno le občasno (glede na agresivnost in trdoto vode – enkrat na teden ali enkrat na mesec ). Trša voda pa zahteva ustrezno pogostejšo uporabo kislih čistilnih sredstev.

Postopek vzdrževanja:

Pri uporabi tako kislih kot alkalnih čistil predlagamo naslednji postopek:

 • nanesite po oblogi primerno razredčeno čistilo (odvisno od stopnje umazanije),
 • pustite učinkovati okoli 15 minut in pri tem pospešite kemijski proces raztapljanja umazanije z mehansko obelavo s krtačami,
 • raztopljeno umazanijo nato posesajte ali odplaknite ob izdatni količini vode,
 • sperite oblogo do sijaja.

Pri uporabi kislih čistilnih sredstev na talnih oblogah, ki so bile fugirane z materiali na osnovi cementa, morate pred čiščenjem fuge temeljito omočiti. Na ta način se najbolj zmanjša korozijski učinek kisline na fuge. Kisla čistila ne škodujejo fugam iz epoksidnih materialov, zato predhodno močenje ni potrebno.

Sredstvo za dezinfekcijo morate po poteku časa učinkovito temeljito odstraniti z oblog, sicer bodo skupaj z vlago tvorila sloj maziva, ki bo ravno tako povečal drsnost.

 

Vzdržujte svoje keramične obloge s profesionalnimi izdelki FILA – na voljo v trgovini Vistra in v spletni trgovini www.vistra.si.

 

B. VZDRŽEVANJE SANITARNE OPREME

 

1. VZDRŽEVANJE KOPALNIH KADI IN TUŠ KADI IZ AKRILA

Čiščenje:

- nečistoče ali vodni kamen čistimo z milnico ali s čistili, ki so predvidena za čiščenje sanitarnih elementov iz akrila,

- po čiščenju kadi speremo s čisto vodo in obrišemo s suho krpo.

Opozorila:

- krpe in gobe za čiščenje morajo biti mehke in brez delov ali sestavin, ki bi povzročali abrazijo ali raze na površinah!

- uporaba britvic, rezil, strgal in podobnih pripomočkov ni dovoljena!

- čistila ne smejo vsebovati abrazivnih sredstev!

- uporaba čistil, ki vsebujejo kisline, alkohol ali metil ter topila, ni dovoljena!

- voda ne sme biti toplejša od 50° C!

- ni dovoljeno koncentrirano obremenjevanje roba kadi!

- akrilne kadi niso obstojne na UV sevanje! 

Vzdrževanje:

- po potrebi nadomestitev zamaškov in vrvic,

- v primeru površinskih poškodb sanacija le-teh: sanacijo mora izvesti usposobljen strokovnjak.

 

Nasveti za vzdrževanje tuš kadi iz akrila (HAFRO GEROMIN):

- Za čiščenje uporabljajte mehko krpo, nikoli ne uporabljajte abrazivnih robčkov.

- Nikoli ne uporabljajte detergentov v prahu; uporabljajte samo tekoča čistila, kot sta Pril ali Jar.

- Ne uporabljajte acetona, amoniaka ali izdelkov, ki vsebujejo te snovi, saj lahko trajno poškoduje izdelek. Enako velja za izdelke, ki vsebujejo mravljično kislino ali formaldehid.

- Za odstranjevanje madežev nanesite čistilo kot npr. Pril, Jar, v skladu z njihovimi navodili za uporabo in zdrgnite z mehko krpo.

- Morebitne obloge vodnega kamna na površini zdrgnite s krpo, navlaženo z limono ali kisom, po možnosti segretim.

- Uporabite običajno loščilo (uporablja se tudi za poliranje podvozja avtomobila)

 

 

2. VZDRŽEVANJE SANITARNE KERAMIKE (straniščne školjke in umivalniki)

Čiščenje:

- nečistoče ali vodni kamen čistimo z milnico ali s čistili, ki so predvidena za čiščenje keramičnih in kromiranih sanitarnih elementov,

- po čiščenju sanitarno keramiko oz. kromirane površine speremo s čisto vodo in obrišemo s suho krpo.

Opozorila:

- krpe in gobe za čiščenje morajo biti mehke in brez delov ali sestavin, ki bi povzročali abrazijo ali raze na površinah!

- uporaba žičnih gobic, brusnega papirja, britvic, rezil, strgal in podobnih pripomočkov ni dovoljena!

- čistila ne smejo vsebovati abrazivnih sredstev!

- uporaba čistil, ki vsebujejo kisline, alkohol ali metil ter topila ni dovoljena! 

- vzdrževalna dela (tesnitev, zamenjava tesnil in manšete,…) prepustite usposobljeni osebi oz. podjetju 

Vzdrževanje:

- redna kontrola sedežne deske na straniščni školjki; v primeru odvitja privijte vijake, v primeru iztrošenosti zamenjava deske,

- redna kontrola tesnosti gumijaste manšete in priključkov dotokov in odtokov vode na straniščni školjki; po potrebi zamenjava manšete ali tesnil,

- redna kontrola tesnosti umivalnikov in bide školjk (pri odprtinah za armature); po potrebi zatesnitev na mestih odprtin za armature.

 

3. VZDRŽEVANJE TUŠ KADI IN KOPALNIH KADI IZ UMETNIH MAS

 

Vzdrževanje tuš kadi Forma Cover (HAFRO GEROMIN):

Izdelki iz umetnih mas so prilagojeni za hitro čiščenje in uničevanje bakterijskih oblog na površini. Za čiščenje uporabite namenska čistila in mehko krpo za čiščenje, nikoli pa ne uporabljajte abrazivnih krp. Ne čistite z alkoholom, kislinami, acetonom ali ostranjevalcem barv in lakov ali drugimi agresivnimi čistili. Ne uporabljajte kalcijevega oksida ali barv za lase, ki ima visoko vsebnost metilena. Za seznam testiranih izdelkov na površini prosite prodajalca.

V primeru trdovratnih madežev in ostankov vodnega kamna pustite na površini vročo vodo, zmešano z vročim kisem nekaj ur in ostanke vodnega kamna skrtačite z nežno krtačo (trdote ščetin kot pri zobni ščetki).

Če se madeža ne da ostraniti, lahko uporabite komplet za popravilo (recovery kit), s katerim pobarvate celotno površino tuš kadi. Za več informacij sem obrnite na prodajaca.

 

Vzdrževanje materiala Tecnotek (HAFRO GEROMIN):

TECNOTEK je umetni material iz akrilne smole, prijeten na dotik, higieničen in enostaven za čiščenje. Je zelo odporen na madeže, praske in plesen. Kot kompakten, neporozen material je odporen na zunanje dejavnike. Površine je v večini primerov mogoče očistiti z mehko vlažno krpo. Za trdovratnejšo umazanijo uporabite blag detergent in abrazivno gobo.

Ker je material zelo kompakten, enoten po vsej globini, je mogoče z občutljivim, abrazivnim delovanjem odstraniti tudi večje površinske poškodbe (kot so vreznine, ki jih povzročijo težki ostri/koničasti predmeti, ki padejo na površino). Če želite popraviti večjo škodo, ga površino lahko tudi polirate. Globoke ali obsežnejše poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, lahko strokovnjak popravi na licu mesta, ne da bi bila potrebna zamenjava celotnega izdelka.

 

Vzdrževanje materiala Corian:

CORIAN je trden, neporozen, enakomeren in kompakten material skozi celotno debelino. Sestavljen je iz 1/3 akrilne smole in 2/3 naravnih mineralov. Je inerten, nestrupen, higieničen material. Površine so obnovljive, saj jih je mogoče popolnoma obnoviti v prvotno stanje z običajnim blagim abrazivnim detergentom in abrazivno gobo. Lahko se obdeluje s preprostimi pripomočki za les.

Vzdrževanje: čistite z navadnim nevtralnim detergentom in mehko mikro krpo. Za bolj trdovratne madeže uporabite rahlo abrazivno gobo z amoniakom ali z vodo razredčeno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Izperite z mehko, čisto krpo. Vedno čistite s krožnimi gibi od leve proti desni in od spredaj nazaj. Izogibajte se polivanju topil, acetona, agresivnih kislin ali barvil, kot so barve za lase ali lak za nohte na površino.

 

 

4. VZDRŽEVANJE PULTOV IZ UMETNIH MAS IN KOPALNIŠKIH OMARIC

 

Vzdrževanje materiala Mineraltek (HAFRO GEROMIN);

MINERALTEK je narejen iz 75% naravnega mineralnega polnila (kalcijevi karbonati in aluminijev trihidrat) in 25% poliestrske smole. Emajlirana folija, ki se uporablja za pokrivanje površine, je poliester akrilat, ki zagotavlja odlične lastnosti odpornosti. Zaradi svojih estetskih, mehanskih in kemičnih lastnosti je ta material popoln za kopalniško pohištvo in opremo v javnih prostorih. Mineraltek je zelo vsestranski material, ki se uporablja za umivalnike, pulte in osnovne enote kopalniškega pohištva.

Mineraltek zahteva pogosto čiščenje, da ohrani svoje prvotne lastnosti in prepreči znake obrabe. Nekatere agresivne kemikalije lahko poškodujejo površino Mineralteka. Nega izdelka je hitra in enostavna. Večino madežev, vodni kamen in umazanijo, ki se lahko naberejo na površini, lahko odstranite z vlažno krpo ali neabrazivno gobo ter običajnim neabrazivnim detergentom. Po čiščenju površino temeljito sperite. Izogibajte se abrazivnim detergentom in gobam. Ne uporabljajte kovinskih strgal.

Ta izdelek je odporen na vročino, vendar se izogibajte postavljanju zelo vročih predmetov ali iztekanju vrele tekočine na površino. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, kot so aceton, trikloroetilen, topila, kisline ali močne alkalije. Nekatere snovi, kot so črnilo, kozmetika in barvila lahko na površino sproščajo barvila; izogibajte se stiku s temi snovmi.

Prižganih cigaret ne odlagajte na površino. Ne režite neposredno na površini.

 

Vzdrževanje materiala Tecnotek (HAFRO GEROMIN):

TEKNOTEK je umetni material iz akrilne smole, prijeten na dotik, higieničen in enostaven za čiščenje. Je zelo odporen na madeže, praske in plesen. Kot kompakten, neporozen material je odporen na zunanje dejavnike. Površine je v večini primerov mogoče očistiti z mehko vlažno krpo. Za trdovratnejšo umazanijo uporabite blag detergent in abrazivno gobo.

Ker je material zelo kompakten, enoten po vsej globini, je mogoče z občutljivim, abrazivnim delovanjem odstraniti tudi večje površinske poškodbe (kot so vreznine, ki jih povzročijo težki ostri/koničasti predmeti, ki padejo na površino). Če želite popraviti večjo škodo, ga površino lahko tudi polirate. Globoke ali obsežnejše poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, lahko strokovnjak popravi na licu mesta, ne da bi bila potrebna zamenjava celotnega izdelka.

 

Vzdrževanje materiala Corian (ARCHEDA + HAFRO GEROMIN):

CORIAN je trden, neporozen, enakomeren in kompakten material skozi celotno debelino. Sestavljen je iz 1/3 akrilne smole in 2/3 naravnih mineralov. Je inerten, nestrupen, higieničen material. Površine so obnovljive, saj jih je mogoče popolnoma obnoviti v prvotno stanje z običajnim blagim abrazivnim detergentom in abrazivno gobo. Lahko se obdeluje s preprostimi pripomočki za les.

Vzdrževanje: čistite z navadnim nevtralnim detergentom in mehko mikro krpo. Za bolj trdovratne madeže uporabite rahlo abrazivno gobo z amoniakom ali z vodo razredčeno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Izperite z mehko, čisto krpo. Vedno čistite s krožnimi gibi od leve proti desni in od spredaj nazaj. Izogibajte se polivanju topil, acetona, agresivnih kislin ali barvil, kot so barve za lase ali lak za nohte, na površino.

 

Vzdrževanje materiala Tecnoril (ARCHEDA):

TECNORIL je material, ki je v glavnem izdelan iz 70% naravnega minerala v kombinaciji s 100  akrilno smolo najvišje kakovosti: to mu omogoča, da ostane nespremenjen skozi čas. Kompaktna površina je neporozna in trpežna. Lahko se reže in vrta s standardnimi orodji za obdelavo lesa.

Vzdrževanje: čistite z mehko krpo in čistite z neutralnim detergentom, ki se običajno uporablja za hišno higieno. V primeru ostankov apnenca uporabite ustrezna sredstva proti vodnemu kamnu ali kis, razredčen z vodo. Čiščenje vedno zaključite s spiranjem s toplo vodo in sušenjem z mehko krpo. V primeru cigaretnih opeklin, majhnih prask ali ureznin uporabite poseben komplet za popravilo, ki je na voljo na zahtevo (povprašajte svojega svetovalca). Izogibajte se stiku zgornjega dela s snovmi na osnovi topil, acetonom in kislinami, ki lahko nepopravljivo obarvajo površino, če jih ne odstranite takoj.

 

Vzdrževanje materiala Geacryl (ARCHEDA):

GEACRYL ni plastični material, temveč trdna zmes naravnih mineralnih delcev in visokokakovostnih veznih polimerov. Film, s katerim so prevlečene površine, skozi leta zagotavlja odlično kemično in fizikalno odpornost. Zaradi sijoče površine je eleganten in privlačen na dotik, podobno kot keramični material. Lahko se reže in vrta s standardnimi orodji za obdelavo lesa.

Vzdrževanje: večino madežev odstranite z mehko krpo in nevtralnim detergentom (ne abrazivnim); sperite s toplo vodo in posušite z mehko krpo. Izogibajte se uporabi abrazivnih detergentov in gobic; ne dovolite, da bi vrh prišel v stik s snovmi na osnovi topil, acetonom in kislinami, ki bi lahko nepopravljivo obarvale površino, če jih ne odstranite takoj.

 

Vzdrževanje materiala Demois stone (ARCHEDA):

DEMIOS STONE je material, ki je del družine trdnih površin (Solid surface), ki nastane s kombinacijo več naravnih mineralov in učinkovitih polimernih smol. Zahvaljujoč lastnosti kompaktnega materiala, ki ni prevlečen ali laminiran, Deimos Stone omogoča doseganje elegantnih inštalacij, ki zagotavljajo visoko učinkovitost.

Kompaktna površina, higienska, negorljiva in neporozna površina je trpežna in enostavna za čiščenje z običajnimi gospodinjskimi čistilnimi izdelki. Sestava in barva Deimos Stone® je homogena po vsej debelini mase: zahvaljujoč temu je mogoče majhne ureznine in praske (v gladkem laku) enostavno odstraniti z ustreznim reševalnim kompletom.

 

Vzdrževanje materiala Oritech (ARCHEDA):

OCRITECH je akrilni material, ki je zelo odporen proti madežem in razbitju. Na voljo je v beli mat in beli sijaj barvi. S tem materialom je mogoče izdelati plošče po linearnem metru, pripravljene za pultne ali vgradne umivalnike ali plošče z integriranimi umivalniki. Vgrajeni umivalnik ima vedno preliv s kromiranim obročem (odtok ni priložen). Ob doplačilu imajo lahko nekateri umivalniki klik-klak odtok v enaki barvi kot dno umivalnika.

Vzdrževanje: uporabite mehko gobo z neutralnim detergentom in sperite. Za odstranjevanje madežev vodnega kamna uporabite izdelke, ki jih običajno dobite na trgu, razredčene z vodo. Ne uporabljajte alkohola, odstranjevalca laka za nohte ali drugih topil. Če se slučajno razlijejo po površini, jih takoj odstranite z vodo.

 

Vzdrževanje materiala Terre (ARCHEDA):

Pulti TERRE so narejeni iz vezanih plošč, prekritih s 5 laki Oltremateria® Ecomalta®, ki izstopa po svoji inovativni teksturi. Najsodobnejša tehnologija ECOPUR omogoča neprekinjeno delovanje dveh glavnih funkcij brez porabe energije: 1- IONIZACIJA ZRAKA: postopek, ki omogoča zmanjšanje atmosferskega prahu in čiščenje zraka. 2- ANTIBAKTERIJSKO: mikro srebrove soli in delci mineralov vam omogočajo, da blokirate in odstranite proliferacijo bakterij. ECOPUR deluje tako na svetlobi kot v temi. Očisti zrak pred onesnaževalci, bakterijami, virusi in neprijetnimi vonjavami.

Vzdrževanje: Površina je higienična, enostavna in hitra za čiščenje, odporna proti kemikalijam in madežem, ki jih vsebujejo standardni izdelki. Površino očistite s krpo, navlaženo z vročo vodo in malo nevtralnega in nepenečega detergenta za tla.

 

Vzdrževanje naravnega marmorja (ARCHEDA):

Površina zato kaže nekaj mikroskopskih poroznosti, skozi katere se absorbirajo tekočine, s katerimi pridejo v stik. Celo čista voda, če pustimo, da izhlapi, lahko povzroči nastanek halojev pod poliranjem, ki jih je nemogoče odpraviti brez posredovanja izkušenega marmorja. Zato je priporočljivo, da vrh takoj po uporabi posušite.

Dnevno vzdrževanje: takoj očistite s toplo vodo, blagim detergentom in mehko krpo. Izogibajte se stiku s kislimi snovmi, kozmetiko na osnovi topil in izdelki proti vodnemu kamnu.

TEHNIČNI MARMORJI IZ KREMENA

Materiali z visoko vsebnostjo kremena, zaradi česar so zelo odporni na udarce in madeže.

Vzdrževanje: Enostavne za vzdrževanje, saj jih lahko čistite z nevtralnimi, neabrazivnimi detergenti in mehko krpo; v primeru madežev apnenca uporabite poseben izdelek, razredčen z vodo.

 

Vzdrževanje steklenega pulta (ARCHEDA):

Naše steklene plošče so na voljo samo v EXTRACLEAR v različnih debelinah: 1 cm in 1,5 cm. in v NORMALNIH in KISLINSKIH lakih.Extraclear pomeni, da je steklo popolnoma prozorno, barva ne vpliva na spodnji lak. V različici ACID-ETCHED je površina stekla obdelana z izdelkom, ki spremeni barvo, tako da se iz gladke in prozorne spremeni v žametno in opalno.Spodnji del tankega stekla bo pravzaprav lakiran v barvi po vaši izbiri. Steklene plošče so na voljo v vseh barvah vzorcev Archeda (BREZ črne kisline).Zagotavljamo ekstra prozorne vzorce stekla v prozornih in s kislino jedkanih barvah, ki jih držite nad vzorcem laka, da vidite učinek lakiranega stekla.Opomba:• Plošče z integriranim umivalnikom so izdelane preko apostopek kuhanja v visokotemperaturnih pečicah. Iz tega razloga lahko zgornja stran kaže rahle valove na površini ali na robovih ter majhne razlike v obliki in velikosti umivalnikov v primerjavi s standardnimi merami, ki so navedene tukaj.• Postopek fuzije, s katerim je pridobljena integrirana posoda, lahko povzroči tanjšanje debeline stekla, zaradi česar postane bolj občutljivo na udarce.Zato je priporočljivo izbrati debelino 1,5 cm.• V primerjavi z vzorcem so lahko zgornje barve manjše. To je odvisno od različnega loma svetlobe zaradi višje steklene površine. Takšne razlike niso izpodbojne.Uporaba in vzdrževanje:Za montažo uporabljajte samo NEACETNO NEVTRALNI silikon. Med rokovanjem in/ali namestitvijo bodite posebej previdni, da preprečite zlom ali praske na barvi. Izogibajte se udarcem, padcem topih predmetov in termičnim šokom nad 40°. Za čiščenje uporabite mehko krpo s toplo vodo in blagim detergentom (običajno na voljo doma); nato še posušite z mehko krpo. V primeru madežev od vodnega kamna ali mila očistite površino s čistilom proti vodnemu kamnu, pri čemer pazite, da ga takoj izperete in posušite z mehko krpo. Pazite, da ne nanesete sredstev proti vodnemu kamnu ali korozivnih izdelkov v skladu z lakiranim območjem. Ne odgovarjamo v primeru zloma zaradi nepravilne montaže ali uporabe ter v primeru poškodbe laka zaradi uporabe neustreznega silikona. 

 

Vzdrževanje materiala Skin-Syncro (ARCHEDA):

Vodoodbojna plošča iz lesnih delcev, površinsko prevlečena z dekorativnim termostrukturiranim melaminom s postopkom stiskanja.

Vzdrževanje: Čistite z mehko krpo in vodo ter po potrebi z gospodinjskimi detergenti, ki se običajno uporabljajo za hišno higieno. Izogibajte se uporabi čistil v spreju neposredno na površini; izogibajte se abrazivnim čistilom, belilom ali kloriranim snovem, kislinam in močnim alkalijam.

 

Vzdrževanje lakiranega lesa (ARCHEDA):

MDF plošča lakirana v mat, sijaj in kovinskih lakih.

Vzdrževanje: Očistite z mikro krpico in vodo ter po potrebi z gospodinjskimi detergenti, ki se običajno uporabljajo za hišno higieno. Po čiščenju temeljito posušite. Izogibajte se uporabi grobih krp in jeklene volne; ne nanašajte izdelkov na osnovi alkohola, topil, belil, amoniaka ali kloriranih, kislin ali močnih baz.

 

Vzdrževanje materiala Rovere Fiammato+Legni (ARCHEDA):

Vodoodbojne plošče iz lesnih delcev, furniranih v različne vrste lesa.

Vzdrževanje: Površino čistite z mehko krpo in blagim detergentom, razredčenim z vodo. Izogibajte se uporabi izdelkov na osnovi antiapnenca, topil in kislin. Priporočljivo je, da površino takoj posušimo, saj ima vodni apnenec oksidacijski učinek, ki s časom uniči les; absolutno se izogibajte zadrževanju vode.

 

Vzdrževanje materiala Abete (ARCHEDA):

Lesena plošča ABETE iz recikliranega lesa z industrijskih stavb. Njihov izvor in način uporabe dajeta površini teh pultov obrabljen, nepravilen videz. Pravzaprav so lahko nekatera območja neenakomerne barve, vsebujejo omet, sledi opeklin ali so delno prekrita s cementom. Te lastnosti ne morejo biti razlog za reklamacijo. Ta top je na voljo v 2 odtenkih: Naturale ali Sbiancato v 3 različnih debelinah in različnih robovih.

Dnevno čiščenje: uporabite mehko krpo, navlaženo v mlačni vodi. Za čiščenje umazanije ali odstranjevanje madežev uporabite mehko, vlažno gobo in nekaj kapljic nevtralnega mila. NIKOLI ne uporabljajte kemičnih ali abrazivnih izdelkov, ker lahko odstranijo površinsko zaščito.

 

Vzdrževanje materiala Corteccia (ARCHEDA):

Plošče “CORTECCIA” so izdelane iz naravno obarvanega masivnega hrastovega lesa. Sestavljeni so iz 2/3 desk, sestavljenih skupaj, da se doseže želena globina. Sprednja deska ima izrazit rob LUBE, ki daje vrhu nepravilno obliko. Te deske prihajajo iz dreves, ki umirajo, in iz operacij čiščenja gozdov (nobenega zdravega drevesa ne posekamo, da bi naredili naše pulte). Vsaka plošča je edinstvena v svoji vrsti, saj je izdelana iz desk različnih velikosti, barv in z različnimi lesnimi vzorci. Zato so lahko na njem vozle, proge in fine razpokeNa voljo je v debelini 4 cm in 6,5 cm ter v 2 barvah: NATURALE STAIN - Površina je lakirana s prozornim izolacijskim lakom. VULCANIZZATO - Zgornji del je podvržen japonskemu procesu karbonizacije, znanemu kot "SHOU SUGI BAN", nato pa je lakiran s prozornim izolacijskim lakom.

Vzdrževanje: uporabljajte mehko krpo, navlaženo s toplo vodo. Če želite odstraniti madeže ali ostanke, uporabite mehko vlažno gobo in nekaj kapljic blagega mila. Nikoli ne uporabljajte kemičnih ali abrazivnih čistil, saj lahko odstranijo površinsko zaščito.

 

Vzdrževanje materiala HPL (ARCHEDA):

HPL (High Pressure Laminate) so visokotlačni dekorativni laminati. Sestavljeni so iz plošč iz plasti celuloznega materiala in melaminske smole, impregniranih s termoreaktivnimi smolami in izpostavljenih visokotlačnemu procesu, ki ustreza evropskim standardom EN 438 in mednarodnim standardom ISO 4586.

Vzdrževanje: čistite z mehko krpo in vodo z detergenti, ki se običajno uporabljajo za hišno higieno. Izogibajte se uporabi čistil v razpršilu neposredno na površini, saj lahko pustijo sijoče madeže; ne uporabljajte abrazivnih čistil (kot je CIF CREAM), belil ali kloriranih snovi (kot je CIF CREMA), kislin in močnih alkalij.

 

Vzdrževanje materiala FENIX (ARCHEDA):

FENIX je inovativen material, ustvarjen za notranjo opremo, proizveden z visokotlačno toplotno laminacijo. Zunanjost je pridobljena z uporabo nanotehnologij in jo odlikuje dekorativna površina obdelana s smolami nove generacije. Odlikuje ga izjemno matirana površina proti prstnim odtisom in je prijetno mehak na dotik. Ima antistatične lastnosti – torej ne privlači prahu – in nudi visoko aktivnost za zmanjšanje bakterij.

Vzdrževanje: Dnevno čiščenje s krpo iz mikro vlaken in običajnimi gospodinjskimi detergenti in razkužili. Izogibajte se uporabi abrazivnih izdelkov, izdelanih iz kislin ali alkalij, ki vsebujejo polirne voske.

 

Vzdrževanje materiala gres (ARCHEDA):

GRES plošče so pridobljene iz plošč, sestavljenih iz mešanice več glin, stisnjenih med njimi in pečenih na zelo visokih temperaturah (bolj ali manj porcelanski postopek). PUlti iz gresa, ki jo dobavlja Archeda, vključuje materiale, ki jih proizvajata Laminam in Iris Ceramiche. Plošče Gres so zelo odporne na vse snovi in ​​udarce. Svetujemo previdnost pri sijajnih lakiranih materialih, ker se lahko opraskajo.

Vzdrževanje: Odporen na kemična sredstva, material se ne praska in je zelo odporen na visoke temperature. Očistite ga lahko z običajnimi gospodinjskimi čistili, ki se uporabljajo za čiščenje; morebitne obloge vodnega kamna lahko odstranite s pripravki na osnovi sredstev proti vodnemu kamnu, razredčenih v vodi.

  

Vzdrževanje materiala Forma (HAFRO GEROMIN):

Izdelki iz umetnih mas so prilagojeni za hitro čiščenje in uničevanje bakterijskih oblog na površini. Za čiščenje uporabite namenska čistila in mehko krpo za čiščenje, nikoli pa ne uporabljajte abrazivnih krp. Ne čistite z alkoholom, kislinami, acetonom ali ostranjevalcem barv in lakov ali drugimi agresivnimi čistili. Ne uporabljajte kalcijevega oksida ali barv za lase, ki ima visoko vsebnost metilena. Za seznam testiranih izdelkov na površini prosite prodajalca.

V primeru trdovratnih madežev in ostankov vodnega kamna pustite na površini vročo vodo, zmešano z vročim kisem nekaj ur in ostanke vodnega kamna skrtačite z nežno krtačo (trdote ščetin kot pri zobni ščetki).

Če se madeža ne da ostraniti, lahko uporabite komplet za popravilo (recovery kit), s katerim pobarvate celotno površino tuš kadi. Za več informacij sem obrnite na prodajaca.

 

 

 

C. VZDRŽEVANJE ARMATUR

 

1. VZDRŽEVANJE SANITARNIH ARMATUR   

Vzdrževanje:

- redno čiščenje perlatorjev oz. zamenjava, ko se na njih nabere vodni kamen,

- redna kontrola tesnosti armatur in fleksibilnih elementov; po potrebi zamenjava tesnil in fleksibilnih elementov armatur,

- redna kontrola gibljivosti armatur; po potrebi namazati.

Opozorila:

- vzdrževalna dela (tesnitev, zamenjava tesnil in manšete,…) prepustite usposobljeni osebi oz. podjetju!

Čiščenje:

- Zunanjo površino čistimo z vlažno krpo z blago raztopino pralnega sredstva. Ne uporabljajte grobih gobic ali agresivnih čistil za čiščenje. Priporočamo, da tudi ne uporabljate čistil, ki vsebujejo topila ali kisline, odstranjevalcev vodnega kamna, jedilnega kisa, niti čistil, ki vsebujejo ocetno kislino.

- Armaturo očistite samo z milom in vlažno krpo. Madežem od vodnega kamna se lahko izognete, če armaturo po vsaki uporabi obrišete s suho krpo. Če se vodni kamen le pojavi, ga odstranite z okolju prijaznim čistilom za vodni kamen. Pomembno je, da čistilo naprštite na gobico, ne na armaturo, in z njo očistite površino. Po čiščenju jo izperite z izdatno količino vode in obrišite do suhega.

 

... VZDRŽEVANJE KROMIRANIH ARMATUR

Da bi ohranili sijaj in kakovost kromirane prevleke, se priporoča skrbno redno vzdrževanje. Priporočljivo je, da armature po vsaki uporabi sperete in posušite z mehko bombažno krpo. To bo preprečilo nastanek vodnega kamna in odlaganja ostankov mil, ki se uporabljajo za osebno nego. Tako se boste tudi izognili nastanku trdovratnih madežev ali korozije, odvisno od kemičnih dejavnikov, ki jih vsebujejo izdelki.

Bodite posebej pozorni na vogale, mazila in vsa mesta, kjer se voda in čistilna sredstva običajno usedajo. Med postopkom čiščenja uporabljajte čisto krpo, ki ne vsebuje abrazivnih delcev, vključno s prašnimi delci, ki bi lahko nenamerno opraskali armaturo. Po potrebi krpo navlažite z vodo, v tem primeru po možnosti uporabite eno krpo za čiščenje in drugo za brisanje. Za vsakodnevna čiščenje raje uporabite vodo ali vodo v kombinaciji z nevtralnim čistilnim sredstvom.

V primeru, da so ostanki vodnega kamna trdovratni, lahko občasno uporabite nežno čistilo na osnovi citronske kisline, ki ga nanesete na krpo (ne neposredno na armaturo ali njene dele). Morebitne ostanke vedno odstranite s temeljitim izpiranjem in sušenjem.

IZOGIBAJTE se uporabi detergentov, ki vsebujejo abrazive ali alkohol, izdelkov na osnovi topil ali kislin, proti vodnemu kamnu ali odstranjevanju vodnega kamna, gospodinjskih kisov in detergentov na osnovi ocetne kisline.

NE UPORABLJAJTE abrazivnih pen, sprejev, grobih gobic, ščetk oziroma krp iz mikrovlaken (še posebej, če niso nove).

 

Izsek iz garancije FIR ITALIA (priloženo v škatli):

Da boste v izdelku uživali dolgo in z največjim zadovoljstvom, pred uporabo upoštevajte naslednja priporočila. Za popolno čiščenje površine izdelka priporočamo, da nikoli ne uporabljate praškov, abrazivnih sredstev, topil, kemikalij, snovi, ki vsebujejo solno kislino, belilo, gospodinjske kisline, različna razkužila, slamo in/ali grobe in/ali kovinske gobice, ki lahko nepopravljivo poškodujejo površino. Namesto tega priporočamo vsakodnevno čiščenje površine izdelka izključno z mehko krpo in vodo. Priporočamo tudi, da nikoli ne odlašate s sušenjem kapljic ali vodnih nanosov na izdelku, saj se lahko zaradi tega na njem tvorijo težko odstranljive obloge vodnega kamna. Za popolno vzdrževanje izdelka priporočamo, da občasno očistite perlator vseh nečistoč in / ali oblog vodnega kamna. Ustrezno odstranjevanje vodnega kamna lahko izvedete tako, da odstranite obloge vodnega kamna in/ali umazanije v perlatorjih tako, da razstavite perlator in ga namočite v "navaden" razredčen kis (največja koncentracija 10 % pri 20 °C), pustite delovati nekaj ur in ga sperete samo z vodo. Priporočljivo je preveriti trdoto vode in stanje vodovodnega sistema: če je odstotek vodnega kamna še posebej visok, je priporočljiva namestitev filtra proti pesku in / ali polifosfatnega filtra (sistem za mehčanje).

Podobno je v primeru železnih cevi ali cevi, ki so zelo stare in v slabem stanju, priporočljivo zamenjati sam sistem, če je to mogoče: iz cevi se lahko sprošča železova žlindra, ki bi vplivala na brezhibno delovanje notranjih sestavnih delov izdelkov. V takih primerih, kot je pojasnjeno v ustreznem poglavju, garancija preneha veljati. Pri izdelkih z glavami za prhanje priporočamo pogosto uporabo (vsaj enkrat na 5 dni), da se prepreči nabiranje vodnega kamna. Zelo redka uporaba pravzaprav spodbuja takšno usedanje in posledično okvare ter neobičajno pršenje vode. Za daljšo življenjsko dobo kartuše s keramičnim diskom in ventilom ob prisotnosti vode z visokim odstotkom vodnega kamna za umivalnik, bide in kuhinjsko korito z zgornjo vgradnjo priporočamo in svetujemo namestitev preglednih filtrirnih kotnih ventilov (art. 110503 in 110505) na oba pritoka, da se zadržijo morebitni tujki, ki bi lahko poškodovali tesnilne dele kartuše. Zavračamo vsakršno odgovornost za neupoštevanje teh navodil.

 

... VZDRŽEVANJE ARMATUR Z BARVNO OBDELAVO

Armature z barvno obdelavo, tako barvane z galvanizacijo kot s pršenjem, so bolj občutljive od kromiranih pip. Pravilno in redno čiščenje izdelka je nujno za optimalno ohranjanje barve in zaključnega sloja. Priporočljivo je, da armature po vsaki uporabi sperete in posušite z mehko bombažno krpo. S tem preprečite prisotnost vodnega kamna in ostankom mil za osebno nego, da se ne primejo na površino. Redno in pravočasno čiščenje bo preprečilo strjevanje madežev, ki jih bo pozneje težje odstraniti brez sredstev.

Bodite posebej pozorni na vogale, mazila in vsa mesta, kjer se voda in čistilna sredstva običajno usedajo. Med postopkom čiščenja uporabljajte čisto krpo, ki ne vsebuje abrazivnih delcev, vključno s prašnimi delci, ki bi lahko nenamerno opraskali armaturo. Po potrebi krpo navlažite z vodo, v tem primeru po možnosti uporabite eno krpo za čiščenje in drugo za brisanje. Za vsakodnevna čiščenje raje uporabite vodo ali vodo v kombinaciji z nevtralnim čistilnim sredstvom.

V primeru, da so ostanki vodnega kamna trdovratni, lahko občasno uporabite nežno čistilo na osnovi citronske kisline, ki ga nanesete na krpo (ne neposredno na armaturo ali njene dele). Morebitne ostanke vedno odstranite s temeljitim izpiranjem in sušenjem.

IZOGIBAJTE se uporabi detergentov, ki vsebujejo abrazive ali alkohol, izdelkov na osnovi topil ali kislin, proti vodnemu kamnu ali odstranjevanju vodnega kamna, gospodinjskih kisov in detergentov na osnovi ocetne kisline.

NE UPORABLJAJTE abrazivnih pen, sprejev, grobih gobic, ščetk oziroma krp iz mikrovlaken (še posebej, če niso nove).

 

Izsek iz garancije FIR ITALIA (priloženo v škatli):

Premazi The Outfit temeljijo na novi in inovativni tehnologiji, imenovani Advanced Superfinish Process (ASP). Priporočamo vsakodnevno čiščenje površine izdelka izključno z mehko krpo in vodo. Priporočamo tudi, da nikoli ne odlašate s sušenjem kapljic ali vodnih nanosov na izdelku, saj se lahko zaradi tega na njem tvorijo težko odstranljive obloge vodnega kamna.

Za popolno čiščenje izdelkov priporočamo, da površine delov DuPont™ Corian® občasno obrišete z mehko krpo. Pri madežih priporočamo tudi izpiranje površine s toplo vodo in sušenje z mehko krpo. Na površinah DuPont™ Corian® nikakor ne smete uporabljati abrazivnih gobic ali materialov in snovi, ki bi lahko povzročile nepopravljive praske. Za natančnejša navodila priporočamo, da si preberete "Navodila za uporabo in nego materiala DuPont™ Corian®"/, ki so na voljo tudi na www.corian.com

 

... VZDRŽEVANJE ARMATUR IZ NERJAVNEGA JEKLA

Vodovodne pipe in glave za prhanje Fir Italia iz nerjavnega jekla AISI 316L zagotavljajo veliko vzdržljivost. Vendar so izdelki pri vsakodnevni uporabi izpostavljeni stalnim obremenitvam, zato so za ohranitev lepote površin iz nerjavnega jekla nujni vsakodnevna nega in posebna obdelava. Zlasti priporočamo, da vse kapljice ali vodne usedline na izdelku temeljito obrišete z mehko krpo. Na nerjavnem jeklu ne puščajte vlažnih krp ali mokrih gobic, da preprečite nastanek grdih vodnih madežev. Orodja iz železa ne puščajte v stiku s površinami iz nerjavnega jekla, saj lahko pride do kontaktne korozije. Ne uporabljajte abrazivnih gobic ali blazinic iz kovinske volne, ki lahko opraskajo površino. Nikakor ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor ali njegove spojine (belilo, solna kislina, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna itd.), saj lahko vplivajo na sestavo nerjavnega jekla, ga obarvajo ali nepopravljivo oksidirajo. Prav tako je dobro, da v bližini armatur iz nerjavnega jekla ne puščate odprtih embalaž ali steklenic detergentov ali drugih kislih kemikalij: hlapi lahko oksidirajo in v nekaterih primerih razjedajo nerjavno jeklo.

 

4. VZDRŽEVANJE NADGLAVNIH TUŠEV IN TUŠ ROČK

Za čiščenje ročnih prh (tuš ročk) in pršnih glav (nadglavnih tušev) si pomagajte z navodili za čiščenje za kromirane ali barvne armature glede na kupljeni izdelek.

POMEMBNO: bodite nenehno pozorni na čiščenje šob, da preprečite, da bi jih zamašil vodni kamen. Poleg zmanjšane učinkovitosti zamašene šobe ustvarjajo pritisk vode proti notranjosti izdelka, pri čemer se izdelek lahko poškoduje in polomi. To se zgodi, ker voda ne najde ustreznega prostor za iztekanje in tako povzroči čezmeren pritisk proti notranjim delom izdelka ter poškoduje zvare.

NADGLAVNI TUŠI IN TUŠ ROČKE S SILIKONSKIMI ČEPKI: Za čiščenje silikonskih šob le-te preprosto nagnite in nežno drgnite s prstom, dokler ne ostranite vodnega kamna odstranili.

 

5. VZDRŽEVANJE PERLATORJEV

Perlator na armaturah se za lažje čiščenje lahko odstrani. Odvisno od modela nežno odstranite perlator s priloženim ključem ali na roke. Če se perlator preveč upira, uporabite klešče preko krpe, da ne opraskate zaključnega sloja.

Najbolje je, da perlator namočite v vroči vodi z malo detergenta: obloge vodnega kamna se raztopijo po približno desetih minutah. Če je vaš model perlatorja opremljen s silikonskimi šobami, bo zadostovalo, da jih nagnete in podrgnete s prstom ter odstranite morebitne ostanek vodnega kamna.

Opozarjamo vas tudi, da je perlator potrošni del na armaturi in da ga je mogoče preprosto zamenjati, kadar koli se izrabi.

 

Vzdržujte svojo sanitarno opremo s profesionalnimi izdelki FILA – na voljo v trgovini Vistra in v spletni trgovini www.vistra.si.

 

 

D. VZDRŽEVANJE STEKEL IN TUŠ KABIN, OGLEDAL, LUČI IN KOPALNIŠKIH DODATKOV

 

1. VZDRŽEVANJE STEKEL IN TUŠ KABIN

Ne glede na to, če ima vaša kabina trajno ali začasno obdelava proti vodnemu kamnu, ki pomaga ohranjati estetske lastnosti stekla skozi čas, je pomembno upoštevati nekaj osnovnih pravil, da boste imeli čisto in svetlo prho dolgo časa.

• Prho očistite po vsaki uporabi, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

• Pozorno preberite etikete detergentov, da se izognete poškodovanju površine.

• Ne uporabljajte jedkega ali abrazivnega klora, aktivnega kisika, izdelkov na osnovi kisline ali sode.

• Uporabljajte samo blage ali naravne čistilne izdelke, kot je kis.

• Dobro izperite z mlačno vodo.

• Steklene in kovinske dele posušite z občutljivo gobo, mehko krpo ali gumijastim strgalom za stekla.

• Odzračite tuš kabino, da preprečite nastanek plesni v notranjosti, še posebej, če je kabina zaprta.

 

2. VZDRŽEVANJE OGLEDAL IN LUČI

Čiščenje ogledal:

• Pozorno preberite etikete detergentov, da se izognete poškodovanju površine.

• Ne uporabljajte jedkega ali abrazivnega klora, aktivnega kisika, izdelkov na osnovi kisline ali sode.

• Uporabljajte samo blage ali naravne čistilne izdelke.

• Dobro izperite z mlačno vodo.

 

3. VZDRŽEVANJE KOPALNIŠKIH DODATKOV

Čiščenje kopalniških dodatkov:

Vse dele izdelka lahko očistite z mehkim tekočim čistilnim sredstvom na nevtralni osnovi, namočenim v gospodinjstvo.

Priporočamo, da izdelek po uporabi obrišete s suho krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih detergentov, kemično agresivnih vnetljivih snovi in ​​drugih topil. 

 

Čiščenje kopalniških dodatkov (DECOR WALTHER):

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo površine, upoštevajte naslednja navodila za nego:

∙ nežna čistila so najprimernejša.

∙ površino izdelka redno čistite z mehkimi tkaninami ali gobico, nežnimi neutralni detergenti (ph7) v kombinaciji z vodo.

∙ ne smete uporabljati čistil, ki vsebujejo klorovodikovo kislino, mravljinčno kislino, klorovo belilo ali ocetno kislino.

∙ ne uporabljajte čistilnih sredstev, grobih gobic ali tkanin s mikrovlakni.

∙ ostanki losjonov in čistil lahko povzročijo škodo na površini, npr.: losjon za barvanje las, parfum, vodica po britju, lak za nohte, čistilo za stranišče in druga močna čistila.

∙ s sušenjem in poliranjem površine se izognete kalcifikaciji in zamegljenosti površine.

 

Čiščenje kopalniških dodatkov (STILHAUS):

Izdelki Stilhaus so večinoma narejeni iz vrhunskih materialov italijanske proizvodnje, obdelani tako, da zagotavljajo odpornost proti koroziji in vzdržljivost.

Nasveti za vzdrževanje: 

- uporabite vodo in blag detergent ter obrišite do suhega z mehko krpo;

- ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gobic za ribanje;

- ne uporabljajte nobenih topil, kislin ali topil;

- če krom postaneje matiran, uporabite voščeno loščilo, ki povrnete sijaj in zaščite samo površino.

 

 

E. VZDRŽEVANJE TAPET

 

1. VZDRŽEVANJE VINILNIH TAPET (CWC, EWC, GlamDecor) 

Običajno čiščenje v primeru prahu: steno očistite z antistatično krpo iz mikrofibre od stropa do tal. Lahko uporabite tudi sesalec, opremljen z mehko krtačo (npr. krtačo za preproge), vedno začnite z vrha proti tlom.

Posebno čiščenje v primeru madežev: madeže je treba ostraniti takoj, ko je to mogoče, da se izognemo kemijski reakciji med madežem in tapetno oblogo, saj tako pride do pigmentacije in razbarvanja.

Kako postopati:

 • Tapete ne drgnite, ampak najprej popivnajte madež z gobo.
 • Uporabljajte čisto gobo, namočeno v mrzlo vodo in potem ožeto, skrbno podrgnite območje (izogibajte se razmazovanju madeža, vedno čistite od zunaj proti notranjosti madeža).
 • Osušite površino s čisto, vpojno bombažno krpo. 

Kaj uporabiti:

 • Blago milo in voda lahko odstranita običajne madeže umazanije, medtem ko močne detergente za odstranitev trdovratnih madežev najprej preiskusite na majhnem kosu.
 • Izogibajte se abrazivnim materialom in/ali abrazivnim čistilom.
 • Ne uporabljajte čistil na osnovi topil.
 • Za odstranitev madežev uporabite radirko.

 

 

2. VZDRŽEVANJE TAPET ZA MOKRE PROSTORE (WET, GlamFusion)

WET sistem je tehnično patentirana stenska obloga, ki je vodoodporna in hkrati dekorira stenske površine vlažnih okolij, kot so kopalnice, tuš območje, fitnes in wellness center.

Kako postopati:

 • Za redno umivanje mokre tapete je najbolj priporočljiva uporaba razmaščevalca, raztopljenega v vodi, ali PH neutralni deteregent.
 • Površine umivaljte z neutralnim detergentom, uporabljajte neabrazivne tkanine, priporočljivo krpico iz mikrofibre.
 • Za odstranitev trdovratnih madežev napršite nekaj razmaščevalca, ga pustite, da deluje nekaj minut, nato ponovno podrgnite.
 • Če se pojavijo vidne sledi, ko je tapeta osvetljena, jo ponovno temeljito očistite z vodo in pustite, da se posuši.

Kaj uporabiti:

 • Uporabljajte neutralne detergente, razmaščevalce ali pralno-voskane proizvode. Če morate uporabiti koncentrirane detergente (za odstranitev trdovratnih nanosov), deteregent najprej nanesite na en del in pustite delovati – preverite, da izdelek ne pušča sledi ali beli tapete.
 • Ne uporabljajte kloridov (belil), sode, kislin ali drugih izdelkov, ki to vsebujejo.
 • Ne uporabljajte izdelkov na osnovi topil.

 

Za vse dodatne informacije ali morebitne nejasnosti se obrnite na prodajalce oziroma pišite na info(at)vistra.si.