REKLAMACIJE

REKLAMACIJE / STVARNE NAPAKE

V podjetju Vistra d.o.o. se zavedamo pomembnosti reševanja reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z zakonsko veljavnimi določili.

Reklamacijo lahko uveljavljate preko elektronske pošte, in sicer natisnite REKLAMACIJSKI OBRAZEC in ga izpolnjenega ter dopolnjenega s fotografijami pošljite na elektronski naslov reklamacije@vistra.si

V kolikor obstoj napake na izdelku ni sporen, vam bomo čimprej oz. najkasneje v roku osmih dni, ugodili. V primeru spora glede obstoja napake pa vam bomo najkasneje v osmih dneh pisno odgovorili. Po zakonu moramo stranki v 8 dneh odgovoriti na reklamacijo in jo v 45 dneh rešiti.

Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka bomo bodisi:
- odpravili napako na izdelku,
- povrnili del plačanega zneska v sorazmerju z napako,
- izdelek z napako zamenjali z novim brezhibnim izdelkom,
- povrnili celotni plačani znesek.

- - - - - - - - 

Pred uveljavljanjem reklamacije vas prosimo, da preberite izsek iz SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA:

V primeru reklamacije opreme, ki je že vgrajena, se najprej obrnite na mojstra, ki je material vgrajeval. V kolikor mojster ugotovi, da gre za reklamacijo blaga, ne vgradnje, se obrnite na nas.

Reklamacije na položeno keramiko ali vgrajeno blago niso možne. Reklamacije se ne upoštevajo za nekvalitetno in nestrokovno vgrajene elemente – blago mora vedno vgraditi strokovno uposobljena oseba.

Artikle morate pregledati pred prevzemom in montažo. Reklamiran artikel morate vrniti v originalni, nepoškodovani embalaži/škatli. Reklamacije fizičnih poškodb na že montiranih artiklih niso mogoče.

Reklamacije upoštevamo v zakonskem roku. V primeru uveljavljanja reklamacije prosim upoštevajte postopek, predpisan na naši spletni strani www.vistra-butik.si/sl/shop/reklamacija/. Reklamacijo naj poda plačnik materiala oz. tisti, na katerega se je glasil račun (npr. če je bil plačnik izvajalec, naj reklamacijski zapisanik izpolni izvajalec).

Nepoznavanje standardov preverjanja kvalitete oziroma ustreznosti artiklov ni osnova za reklamacijo.

Ponudnik nosi odgovornost za stvarne napake na izdelkih, kot so:

  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnih koli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik s predstavitvijo izdelka, navedbami na samem blagu ali z oglaševanjem. 

Obraba izdelkov, ki je posledica uporabe, ne šteje kot stvarna napaka.

Kupec lahko stvarno napako uveljavlja 2 leti od nakupa. Izdelek mora reklamirati v roku 60 dni od odkritja stvarne napake. Reklamacija mora biti pisna in poslana preko e-pošte na naslov reklamacije@vistra.si – postopek je opisan na https://www.vistra.si/sl/content/storitve/reklamacije.html. Reklamacija mora vsebovati navedbo izdelka ali več njih, natančen opis napake, ki jo reklamira, in kopijo računa.

Kupec mora omogočiti ponudniku, da izdelek pregleda. Ponudnik mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

V primeru upravičenosti reklamacije ponudnik kupcu ponudi odpravo napake na blagu ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom ali vračilo plačanega zneska. Ponudnik ne krije stroška vračila reklamiranih izdelkov, če ni bila ugotovljena napaka iz ponudnikove strani.

Če so dostavljeni napačni izdelki, kupec vrne dostavljene izdelke, ponudnik pa jih brezplačno nadomesti z ustreznimi. Strošek zamenjave izdelka nosi kupec sam.

Nepisano pravilo oz. standard za preverjanje ustreznosti materialov je ocenjevanje izdelkov z razdalje cca 1,5 m, razen če ima proizvajalec svoje strožje standarde. O teh se pozanimajte pri svojem prodajalcu oz. svetovalcu.

- - - - - - - - - - - - 

V kolikor po prebranem še vedno ocenjujete, da je vaša reklamacija utemeljena, prosimo, da nam reklamacijo prijavite.

Na spodnji povezavi je obrazec, ki ga izpolnite, dodate slike in pošljete na reklamacije@vistra.si 

Obrazec: REKLAMACIJSKI POSTOPEK VISTRA