4 - VELIKO ARHITEKTURNO SVETOVANJE

 V paket je vključeno:

* projektiranje do treh kopalnic,

* dva svetovalna termina z arhitektom ali svetovalcem v salonu (2x do 60 minut),

* individualno kombiniranje keramike in sanitarne opreme ter svetovanje pri nakupu,

* 3D izris do treh kopalnic (render) + 1 modifikacija vsake (vsaka nadaljna modifikacija se zaračuna 50 eur, znesek ni vračljiv),

* priprava načrtov in shem za izvajalce.

Namenjen je tistim, ki:

* potrebujejo pomoč pri načrtovanju kopalnic v hiši ali stanovanju, pri novogradnji ali adaptaciji (projektiranje po meri stranke),

* želijo polni paket: od ideje in kombiniranja do ponudbe in načrtov,

* želijo kopalnice videti v 3D fotorealističnem renderju.

Cena:

Paket "Veliko arhitekturno svetovanje" stane 600 eur (cena vključuje 22% DDV). Znesek stranka nakaže pred/ob naročilu paketa. POMEMBNO: storitev je brezplačna, v kolikor stranka opravi nakup obojega - keramike in sanitarne opreme, vključno z armaturami (stranki znesek paketa vrnemo na TRR). Če stranka nakupa ne opravi v celoti oziroma ga opravi delno, polovično, zneska paketa ne odštejemo.

Vsaka dodatna ura svetovalnega termina stane 100 eur, vsaka dodatna modifikacija izrisa pa 50 eur (znesek ni vračljiv).

Potek:

* Stranka pridobi ponudbo za paket in izvede plačilo na naš TRR oz. znesek poravna gotovinsko ali kartično na blagajni v naši trgovini.

* Za svetovalni termin je nujen predhoden dogovor z arhitektom ali svetovalcem preko elektronske pošte, telefona ali osebno. Trudimo se, da stranko pokličemo v 1-3 delovnih dneh po plačani ponudbi in da ji ponudimo čimprejšnji termin ter se čimbolj prilagodimo njenemu urniku. Svetovalne termine izvajamo vsak delavnik (ponedeljek do petek) od 8h do 19h. Ob sobotah svetovanja ne izvajamo.

* Da bomo na svetovalnem terminu čimbolj učinkoviti, stranke prosimo, naj pred prihodom arhitektu preko elektronske pošte pošljejo naslednje:

       > načrt kopalnice z vsemi merami,

       > fotografije 3-5 referenčnih kopalnic s spleta (Pinterest, google). 

Za dobro pripravo na svetovalni termin preberite naš blog Načrtovanje kopalnice v 5 korakih.

* Stranka v roku 3-10 delovnih dni po svetovalnem terminu dobi izris na svoj elektronski naslov. 

* Po potrebi se s svetovalcem dogovori za ponovni termin, kjer nadaljujejo s svetovanjem. V ceno je všteta še ena modifikacija (popravek) izrisa, za katero se prav tako uskladi s svetovalcem. 

* Po uskladitvi končne verzije kopalnice stranki pošljemo tlorisni načrte kopalnice (mere in pozicije elementov) in ji pripravimo ponudbo. Če se vam s ponudbo ali načrti mudi, prosimo opozorite svojega svetovalca oz. arhitektko.

* Kompletne načrte z vrisanimi višinami sanitarnih elementov stranka prejme po izboru opreme in potrditvi ponudbe z avansom, in sicer v 3-10 delovnih dneh po plačilu. Sheme polaganja in inštalacijsko mapo sanitarnih elementov pripravimo po potrebi oz. dogovoru.